Bezpieczne wakacje

Wakacje coraz bliżej…

Ostatnie dni pobytu w szkole poświęcone są bezpieczeństwu. Prowadzone są pogadanki na temat bezpiecznego, letniego wypoczynku. W różnorodnych działaniach wspierają nauczycieli: pani higienistka, policja.

Pani higienistka przeprowadziła dla wszystkich uczniów pogadankę, przypomniała podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

20 czerwca 2022 roku uczniowie klas I – III oraz dzieci przedszkolne spotkali się z policjantem Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Pan aspirant Tomasz Rygiel przeprowadził pogadankę na temat „Bezpiecznych wakacji”, której celem było kształtowanie prawidłowych zachowań oraz postaw wśród dzieci. W czasie spotkania funkcjonariusz przypomniał m.in. o:

- bezpieczeństwie w ruchu drogowym,  

- odpowiedzialnym zachowaniu się w domu, na placu zabaw,  na podwórku, w trakcie wycieczek,
- rozważnym zachowaniu nad wodą, podczas kąpieli i korzystania ze sprzętów wodnych.

Ważne, aby udając się na odpoczynek, nie wyłączyć myślenia.

NA GÓRĘ