Próbna ewakuacja

Dnia 8 września 2022 r.  w Zespole Szkół w Woli Dębowieckiej odbyła się próbna ewakuacja.

Celem akcji było wdrażanie dzieci i uczniów do nabywania umiejętności właściwych zachowań podczas zagrożenia, zapoznania bądź powtórzenia zasad bezpieczeństwa i sprawnej ewakuacji, w której należy bez paniki opuścić miejsce zabawy, nauki, pracy. 

Na umówiony sygnał dźwiękowy wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi opuścili budynek przedszkolny i szkolny i udali się na boisko szkolne. Cała akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.

Próbna ewakuacja była okazją do utrwalenia zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pan Ireneusz Michalik – inspektor BHP, przeprowadził krótką pogadankę na temat bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

 

NA GÓRĘ