Próbna ewakuacja

Dnia 8 września 2022 r. w naszym przedszkolu zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji dzieci i pracowników placówki.

Celem akcji było wdrażanie dzieci do nabywania umiejętności właściwych zachowań podczas zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpieczeństwa i sprawnej ewakuacji, w której należy bez paniki opuścić miejsce zabawy i pracy.

Na umówiony sygnał dźwiękowy wszyscy opuścili budynek przedszkolny i udali się na boisko szkolne. Cała akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.

Na boisku szkolnym pan Ireneusz Michalik – inspektor BHP, przeprowadził krótką pogadankę na temat bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.