Spotkanie z policjantem

20 września 2022 r. z uczniami klas I – III spotkał się st. aspirant Tomasz Rygiel – policjant   Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. 

Celem spotkania było przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 

Pan policjant rozmawiał z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, o korzyściach noszenia elementów odblaskowych.

Nasz gość przypomniał również zasady jakie należy stosować w kontaktach z obcymi, zarówno tymi spotykanymi na drodze jak i w Internecie.

Pan policjant podkreślił również  jak ważna jest znajomość numeru alarmowego 112.

Na zakończenie uczniowie zadawali i odpowiadali na pytania dotyczące bezpieczeństwa oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami.