Warunki pracy

Początkowo nauka odbywała się w domu chłopskim. Za wynajęcie sali i mieszkania dla nauczyciela gmina płaciła 200 K rocznie. Brakowało niezbędnych pomocy naukowych „wszystkich jakie tylko mogą być”. Wg. kwestionariusza z 1906 r. nie istnieje biblioteka ani dla nauczyciela, ani dla uczniów, brak poletka doświadczalnego, jest ogród szkolny. Po wybudowaniu szkoły nauka odbywała się najpierw w jednej sali, a później wykończono drugą. W szkole znajdowało się także mieszkanie dla nauczyciela. 

Gmina zaopatrywała szkołę w opał. W 1909 roku biblioteka szkolna liczyła 60 książek dla młodzieży oraz 7 dla nauczyciela. Książki wypożyczano w każdą sobotę. Istniał ogród szkolny z 14 szczepami. Nauczyciel posiadał 1/5 części morga ogrodu dla użytku  własnego i dzieci szkolnych. W okresie międzywojennym młodzież organizowała przedstawienia szkolne, za pieniądze z nich uzyskane kupowano książki do biblioteki. Pozyskiwano także środki na ten cel z wypożyczeń.

W czasie wakacji 1931 r. przeprowadzono remont budynku szkolnego. Został on sfinansowany przez gminę. Na wskutek działań wojennych budynek szkolny został zniszczony w 35 % . Należało wprawić dwa okna, naprawić studnię, zrobić ogrodzenie oraz wyremontować dach. Ze sprawozdania powizytacyjnego wynika, że w 1947 roku budynek szkolny został po zniszczeniach wojennych całkowicie odremontowany. Mieściły się w nim dwie izby szkolne i mieszkanie dla nauczyciela. Urządzenia szkoły były w komplecie. Budżet szkoły realizowała gmina w naturze dostarczając przyborów kancelaryjnych i kredy.

W roku szkolnym 1949/50 dzięki pomocy sołtysa dokonano naprawy dachu. Wieś została zelektryfikowana w listopadzie 1958 roku. Założono również światło w szkole. Za fundusze uzyskane z kilku przedstawień zakupiono radio. Dzięki inicjatywie kierownika szkoły i sołtysa oraz pomocy mieszkańców wsi w 1963 roku założono telefon w szkole.

W latach 1945-1964 następowały częste zmiany na stanowisku kierownika szkoły, co ujemnie wpływało na jej przeobrażenia. Powiększał się zbiór książek w bibliotece, z funduszy Komitetu Rodzicielskiego zakupiono pomoce naukowe do fizyki. Corocznie przeprowadzano drobne remonty. Warunki pracy nauczycieli i uczniów znacznie poprawiły się po wybudowaniu nowego budynku szkolnego. W roku szkolnym 1961/62 wybrano Komitet Budowy Szkoły. Wytyczony został plac pod budowę oraz sporządzono plan. Dzięki inicjatywie Komitetu Rodzicielskiego odegrano komedię, a pozyskane środki przeznaczono na dokumentację pod budowę szkoły.

Budowę nowej szkoły rozpoczęto 2 września. 6 października uroczyście wmurowano akt erekcyjny.

__________________________________________________

 

Akt erekcyjny

budynku Szkoły Podstawowej w Woli Dębowieckiej wmurowany w kamień węgielny w dniu 6 października 1968r. ( ...) obiekt budowany jest ze środków państwowych, a wartość kosztorysowa wynosi 1 700 000 zł. Szkoła będzie posiadała 5 izb lekcyjnych, pracownię do zajęć  praktyczno-technicznych, kancelarię i gabinet pomocy naukowych. W tej szkole będą pobierały naukę dzieci ze wsi Wola D. i Załęże(...). W tej uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych, Inspektor Szkolny w Jaśle oraz mieszkańcy wsi i młodzież szkolna. Uroczyste oddanie do użytku nowej szkoły odbyło się w dniu 12 października 1969 r. Szkole nadano imię II Armii Wojska Polskiego. Nauka odbywała się w znacznie lepszych warunkach. Pod koniec roku 1986 zaczęto remont starego budynku szkolnego, w którym dotychczas mieściła się zastępcza sala gimnastyczna, pracownia zajęć praktyczno-techniczych i pomieszczenie dla oddziału przedszkolnego. Prace remontowe przeciągały się. 1 marca 1989 roku zaczyna działalność Państwowe Przedszkole w Woli Dębowieckiej. W czasie wakacji szkoła została wymalowana i wyremontowano piece. Od czerwca 1993 roku rozpoczął się remont kapitalny szkoły. Planowane prace to podbicia fundamentów oraz zmiana konstrukcji dachu. Remont finansuje Wydział Oświaty, a drewno na konstrukcję dachu przekazała wieś. Podczas wakacji zostaje wyremontowany dach. Zostaje także pomalowane zalane wnętrze szkoły. Po odejściu dyr. szkoły na stanowisko wójta Gminy Dębowiec został ogłoszony konkurs na dyrektora. W jego wyniku  wybrano kol. mgr Benedyktę Mastej. W dalszym ciągu trwały prace remontowe. Przy pomocy młodzieży i rodziców ułożono chodnik wokół szkoły. W części pomieszczeń szkolnych wykonano nowe wylewki i położono wykładzinę. Podczas wakacji zaplanowano wykonanie instalacji CO. Na początku następnego roku szkolnego nauka odbywała się w trudnych warunkach, ponieważ nie wykonano jeszcze CO, a nie było węgla do palenia w piecach. Jednak przed zimą ogrzewanie gazowe zaczęło działać. Zaplanowano także wymianę stolarki. Pomimo trudności finansowych udało się wymienić część stolarki, tj .drzwi wejściowe do szkoły oraz wszystkie drzwi do sal lekcyjnych. Wyburzono piece kaflowe, a rodzice i nauczyciele wymalowali sale lekcyjne. Na korytarzu i w holu została położona nowa wykładzina. W roku szkolnym 1997/98 rozpoczęto budowę sali gimnastycznej.  Sala została połączona ze szkołą przewiązką. Podczas wakacji wykonano toalety wewnątrz budynku. W następnym roku szkolnym i w czasie wakacji trwały prace przy przewiązce łączącej budynek szkolny z ubikacjami a w przyszłości także z salą gimnastyczną. Zostały wykonane łazienki z natryskami, a wszystkie pomieszczenia wykafelkowano. Zabrakło jednak funduszy na wykończenie sali gimnastycznej. Wybudowano drugą kotłownię i zainstalowano centralne ogrzewanie w dobudowanej części. Zrobiono nowe schody do szkoły. Został zakupiony komputer i kserokopiarka.

W roku szkolnym 1999/00 udało się zgromadzić środki finansowe i i przeprowadzić remont kapitalny instalacji elektrycznej w całej szkole. W następnym roku szkolnym wymieniono okna w klasach,  zakupiono wiele pomocy naukowych oraz książek do biblioteki szkolnej. Dzięki zakupowi komputera wraz z oprzyrządowaniem można było wprowadzić lekcje informatyki.

W roku szkolnym 2001/02 zakończono budowę sali gimnastycznej. Uroczyste oddanie jej do użytku odbyło się 2 sierpnia 2002 roku. W czasie wakacji wyremontowano jedną salę lekcyjną. Zrobiono wylewkę, położono wykładzinę i odnowiono ściany. Wyremontowano także część korytarza. Dyrektor szkoły zakupiła nowy telewizor i magnetowid dla dzieci. W roku szkolnym 2003/04 otwarto pracownię komputerową, uzupełniono braki w sprzęcie audiowizualnym. Został ocieplony budynek szkolny. W ciągu ostatnich kilkunastu lat mimo dużych trudności finansowych z jakimi borykała się szkoła, dzięki operatywności poprzedniego dyrektora i obecnej pani dyrektor w pozyskiwaniu sponsorów, zaangażowaniu rodziców, pomocy wójta gminy warunki pracy dla uczniów i nauczycieli stały się bardzo dobre. Wiele prac na rzecz szkoły wykonywali rodzice a także sami uczniowie. Ze środków uzyskanych po przedstawieniu jasełek zakupiono magnetowid oraz książki do biblioteki szkolnej. Uczniowie wraz z nauczycielami dbają o wystrój szkoły, robią dekoracje, sadzą kwiaty i drzewka wokół szkoły,

chcą, aby szkoła stała się wizytówką wsi.

 

 

 

 

 

 
NA GÓRĘ