Działalność pozalekcyjna

Od początku swego istnienia szkoła prowadziła zajęcia pozalekcyjne. Miały one różne formy, w zależności od potrzeb uczniów, warunków materialnych. W początkowym okresie istnienia było to organizowanie przedstawień, przygotowywanie obchodów rocznic i świąt państwowych.

Uczniowie mogli także uczestniczyć w kursach organizowanych w szkole ( kurs szycia i haftowania). W okresie międzywojennym w okresie Świąt Bożego Narodzenia   wystawiano jasełka. Na przedstawienia i jasełka przychodzili do szkoły rodzice i inni mieszkańcy wsi.

       Po drugiej wojnie światowej działalność pozalekcyjna szkoły znacznie się rozwinęła. Powstawały organizacje uczniowskie, w których mogli pracować uczniowie i rozwijać zainteresowania. Urządzano przedstawienia , z których dochód przeznaczano na potrzeby uczniów. Corocznie urządzano w szkole tradycyjna zabawę choinkową. Od kilku lat uczniowie bawią się także na zabawie andrzejkowej, walentynkowej. Organizowane są często dyskoteki dla wszystkich klas oraz zabawy i rozgrywki sportowe z okazji Dnia Dziecka.

      Duże znaczenie dla uczniów ma organizowanie wycieczek. Pierwsza wycieczka szkolna odbyła się w roku szkolnym 1958/59 do  Łańcuta. W latach późniejszych n wycieczki młodzież jeździła corocznie. Były to wycieczki kilkudniowe np. w Góry Świętokrzyskie, do Częstochowy, do Warszawy, Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej i Pacławskiej i inne. Organizowano także wyjazdy jednodniowe na bliższe trasy. Wszystkie wycieczki dostarczały młodzieży niezapomnianych wrażeń i poszerzały ich wiedzę o Polsce. 

     Organizowano również wyjazdy do kina w Jaśle na filmy- ekranizacje lektur, filmy rysunkowe i inne. W sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury oglądali przedstawienia teatralne np. „Zemstę” A. Fredry, sztuki dla dzieci. W szkole odbywały się spotkania z ciekawymi ludźmi np. z siostrą zakonną z Zambii, aktorem. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się przedstawienia lalkowe, które dzieci mogły obejrzeć w wykonaniu aktorów.

      Uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w różnych zespołach i kółkach np. teatralnym, muzycznym, informatycznym, plastycznym. Istniał także chór szkolny, który uświetniał akademie szkolne. Swoją wiedza i zdolnościami mogli wykazać się biorąc udział w konkursach wiedzowych, literackich, artystycznych organizowanych poza szkołą. Zdobywali tam czołowe miejsca i nagrody.

      Duże znaczenie ma organizowanie zajęć sportowych . Uczniowie chodzą na SKS, grają w tenisa stołowego, warcaby stupolowe i inne. Nauczyciele organizują rozgrywki sportowe także ze szkołą w Załężu. Chętnie uczestniczą w zawodach i turniejach organizowanych przez gminę Dębowiec.

     Corocznie uczniowie przygotowują tradycyjny „opłatek” i jasełka, które odgrywają w kościele w Woli Dębowieckiej dla mieszkańców wsi oraz na Foluszu dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej.  

     Działalność pozalekcyjna w naszej szkole jest różnorodna i zapewnia ciekawe spędzanie wolnego czasu wszystkim dzieciom.

NA GÓRĘ