Wilhelm Karol Zaufal - nauczyciel Szkoły Ludowej w Woli Dębowieckiej

Wilhelm Zaufal (1886-1956)

Wilhelm Karol Zaufal, urodził się 19 kwietnia 1886 r. w Starym Zagórzu w powiecie sanockim, w rodzinie Wojciecha i Anny z domu Krzywka.

               

 Szkołę Wydziałową 7-klasową ukończył w Nowym Sączu w 1900 r. Naukę kontynuował w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim w Krośnie, które ukończył egzaminem maturalnym w 1907 r.

                Pracę nauczycielską rozpoczął W. Zaufal w powiecie jasielskim jako nauczyciel tymczasowy w 2-klasowej Szkole Ludowej w Żurowej (1907-1908), 1-klasowej Szkole Ludowej we Wrocance (1908-1910), a następnie w 2-klasowej Szkole Ludowej w Tarnowcu (1910-1913), której od r. 1912 był kierownikiem. W 1910 r. Komisja Egzaminacyjna w Krośnie przyznała mu patent nauczyciela szkół ludowych, uprawniający go do nauczania j. niemieckiego, śpiewu i religii. W 1912 r. W. Zaufal został przeniesiony do 2-klasowej Szkoły Ludowej w Woli Dębowieckiej, której od roku następnego został kierownikiem.

                Pracę pedagogiczną przerwała mu I wojna światowa. 15 sierpnia 1915 r. został zmobilizowany do wojska austriackiego, w którym służył do 28 października 1918 r. Od listopada 1918 r. do 15 października 1921 r. służył w Wojsku Polskim w stopniu porucznika.

                Po demobilizacji objął obowiązki nauczyciela w 7-klasowej Szkole Powszechnej w Jaśle, w której uczył do 1923 r. W latach 1923-1930 uczył w Szkole Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim im. Bolesława Krzywoustego w Płocku. Pracując w seminarium, kształcił się w latach 1925-1926 w Instytucie Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Rok później, w 1927 r. otrzymał dyplom uprawniający go do nauczania wychowania fizycznego w szkołach średnich ogólnokształcących i seminariach nauczycielskich z językiem wykładowym polskim.

                W 1930 r. W. Zaufal został przeniesiony na własną prośbę z płockiego Seminarium Nauczycielskiego do Państwowego Gimnazjum w Brzesku. Uczył w nim do wybuchu II wojny światowej wychowania fizycznego oraz sprawował opiekę nad Hufcem Przysposobienia Obronnego i zbiorami gimnastycznymi. Z chwilą podjęcia w Brzesku pracy stał się również stałym nauczycielem państwowych szkół średnich.

                W początkach okupacji hitlerowskiej nie pracował zawodowo, z powodu zamknięcia szkół średnich. Pracę nauczyciela podjął dopiero w 1940 r., jako kierownik 7-klasowej Szkoły Powszechnej w Trzcinicy koło Jasła, ucząc w niej matematyki i j. polskiego. Brał również czynny udział w tajnym nauczaniu. W szkole tej uczył do listopada 1946 r., po czym 1 grudnia tego roku powrócił na własną prośbę do Brzeska, na stanowisko zajmowane przed r. 1939. W brzeskim gimnazjum pracował do przejścia na emeryturę w 1951 r. W szkole tej zatrudniony był jako nauczyciel kontraktowy, w niepełnym wymiarze godzin do r. 1956. Uczył wówczas śpiewu, rysunku, był również opiekunem koła artystycznego i orkiestry szkolnej. Pełnił także funkcję wychowawcy licealnego internatu. Ponadto był kierownikiem zespołu artystycznego ZNP i zespołu w browarze okocimskim oraz animatorem różnorodnych imprez sportowych na terenie miasta.

                Profesor Wilhelm Zaufal zmarł w Brzesku 21 maja 1956 r. i został tymczasowo pochowany na Cmentarzu Parafialnym. W październiku tegoż roku zgodnie z jego życzeniem, trumna ze zwłokami została przeniesiona do rodzinnego grobowca na Starym Cmentarzu w Jaśle.

Źródło: http://www.liceum.brzesko.pl/kadra/biografie/37.html

NA GÓRĘ