100 - lecie Szkoły Podstawowej

Obchody jubileuszu stulecia Szkoły Podstawowej w Woli Dębowieckiej

W dniu 7 czerwca 2008 roku w Zespole Szkół w Woli Dębowieckiej odbyła się uroczystość obchodów stulecia Szkoły Podstawowej. Obchody rozpoczęły się mszą świętą koncelebrowaną przez biskupa Edwarda Białogłowskiego w asyście księży, absolwentów szkoły oraz miejscowego proboszcza ks. Mariana Gwizdaka. Po mszy świętej odbyło się spotkanie rocznicowe w szkole. Na pamiątkę uroczystości w budynku szkoły została wmurowana tablica pamiątkowa. 

Odsłonięcia tablicy dokonali:

Wicekurator Oświaty w Rzeszowie - Antoni Wydro, prof. dr hab. inż. AP Kazimierz Jaracz- absolwent szkoły oraz Wójt Gminy Dębowiec- Zbigniew Staniszewski. Tablicę poświęcił   ks. biskup Edward Białogłowski.

Wszystkich gości serdecznie powitała dyrektor ZS w Woli Dębowieckiej Ewa Strugała, która przedstawiła historię powstania oraz niektóre fakty i wydarzenia z ponad stuletnich dziejów placówki. Następnie głos zabrali zaproszeni goście - przedstawicie władz oświatowych, władz gminy, powiatu i województwa.

Na ręce dyr. ZS zostały przekazane gratulacje i słowa uznania za działalność edukacyjną i wychowawczą byłym i aktualnym pracownikom szkoły od Wojewody, Marszałka Województwa, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Starosty Jasielskiego i Wójta Gminy Dębowiec.

Na końcu głos zabrał absolwent szkoły, prof. Akademii Pedagogicznej w Krakowie- Kazimierz Jaracz, wspominając lata szkolne. Po części oficjalnej młodsi i starsi uczniowie zaprezentowali ciekawy program artystyczny, w którym nawiązali do historii szkoły. Wszystkim gościom oraz uczestniczącym w obchodach mieszkańcom wsi wręczyli okolicznościowe foldery.  Po występach zaproszeni goście obejrzeli wystawy prezentujące dorobek szkoły oraz prezentację multimedialną.

 

 

 

NA GÓRĘ