Wiarygodna szkoła
Owoce, warzywa, mleko
SAMODZIELNA PRACA UCZNIA
Lekcja z geografii dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ 
WYBIERZ 
WYBIERZ Lekcja z geografii dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 8 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z geografii dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ 
WYBIERZ 
WYBIERZ Lekcja z techniki dla klasy 4 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 8 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z geografii dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ 
WYBIERZ Lekcja z muzyki i plastyki dla klasy 4 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z muzyki i plastyki dla klasy 5 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z muzyki i plastyki dla klasy 6 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z muzyki i plastyki dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z religii dla klasy 4 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z informatyki dla klasy 7 i 8 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 8 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z geografii dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ 
WYBIERZ Lekcja z muzyki i plastyki dla klasy 4 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z muzyki i plastyki dla klasy 5 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z muzyki i plastyki dla klasy 6 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z muzyki i plastyki dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z geografii dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 8 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ 
WYBIERZ 
Lekcja z religii dla klasy 4 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z geografii dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ 
WYBIERZ 
WYBIERZ Lekcja z techniki dla klasy 4 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 8 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z muzyki i plastyki dla klasy 4 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z muzyki i plastyki dla klasy 5 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z muzyki i plastyki dla klasy 6 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z muzyki i plastyki dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z geografii dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ 
WYBIERZ 
WYBIERZ Lekcja z religii dla klasy 4 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 8 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z geografii dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 8 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z religii dla klasy 4 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z techniki dla klasy 4 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z muzyki i plastyki dla klasy 4 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z muzyki i plastyki dla klasy 5 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z muzyki i plastyki dla klasy 6 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z muzyki i plastyki dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z geografii dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ 
WYBIERZ Lekcja z religii dla klasy 4 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 8 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z informatyki dla klasy 7 i 8 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z edukacji informatycznej dla klasy 1, 2 i 3. 
WYBIERZ Lekcja z geografii dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ 
WYBIERZ 
WYBIERZ Lekcja z informatyki dla klasy 4 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z techniki dla klasy 4 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z religii dla klasy 4 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 8 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z geografii dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ 
Lekcja z muzyki i plastyki dla klasy 4 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z muzyki i plastyki dla klasy 5 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z muzyki i plastyki dla klasy 6 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z muzyki i plastyki dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z religii dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z religii dla klasy 4 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 8 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z informatyki dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z geografii dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 8 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z religii dla klasy 4 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z plastyki dla klasy 4 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z plastyki dla klasy 5 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z plastyki dla klasy 6 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z plastyki dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z geografii dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ 
Lekcja z informatyki dla klasy 4 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z edukacji informatycznej dla klasy 2. 
WYBIERZ Lekcja z techniki dla klasy 4 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z religii dla klasy 4 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 8 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z geografii dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ 
WYBIERZ Lekcja z religii dla klasy 4 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ TEST POWTÓRZENIOWY Z TECHNIKI dla klasy 5 na dzień 21 kwietnia 2020. 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 8 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z edukacji informatycznej dla klasy 3. 
WYBIERZ Lekcja z edukacji informatycznej dla klasy 1. 
WYBIERZ Lekcja z geografii dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z informatyki dla klasy 4 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z techniki dla klasy 4 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z religii dla klasy 4 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 8 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z muzyki i plastyki dla klasy 4 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z muzyki i plastyki dla klasy 5 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z muzyki i plastyki dla klasy 6 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z muzyki i plastyki dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z geografii dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ 
WYBIERZ 
WYBIERZ LEKCJA RELIGII DLA KLASY 4, 5, 6, 7, 8 - REKOLEKCJE Z NARNII
WYBIERZ Zadanie z techniki dla klasy 5 do samodzielnej nauki.
WYBIERZ Lekcja z geografii dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 8 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z EDB dla klasy 8 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja techniki dla klasy 6 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z geografii dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ 
WYBIERZ Lekcja z religii dla klasy 5 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 8 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z geografii dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ 
WYBIERZ Lekcja z religii dla klasy 4 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z techniki dla klasy 5 do samodzielnej nauki.
WYBIERZ Lekcja z j. niemieckiego dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja z EDB dla klasy 8 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja techniki dla klasy 6 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja muzyki i plastyki dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja muzyki i plastyki dla klasy6 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja muzyki i plastyki dla klasy 5 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Lekcja muzyki i plastyki dla klasy 4 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ 
Lekcja religii dla klasy 7 i 8 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ 
Lekcja geografii dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ 
WYBIERZ Zadania z j. niemieckiego dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Zadania z j. niemieckiego dla klasy 8 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Zadania z religii dla klasy 4 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Zadania z j. niemieckiego dla klasy 7 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Zadania z j. niemieckiego dla klasy 8 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ 
WYBIERZ Zadania z EDB dla klasy 8 do samodzielnej nauki. 
WYBIERZ Zadania z techniki dla klasy 5 do samodzielnej nauki. Lekcja 24 marca 2020 r.
WYBIERZ Zadania z informatyki dla klasy 7 do samodzielnej nauki. Lekcja 24 marca 2020 r.
WYBIERZ Zadania z informatyki dla klasy 8 do samodzielnej nauki. Lekcja 25 marca 2020 r.
WYBIERZ Zadania z EDB dla klasy 8 do samodzielnej nauki. Przygotowała pani mgr M. Grotkowska-Uliasz.
Proszą przeanalizować poniższy link do 25 marca 2020 r. Kontakt grotkowskauliasz@poczta.onet.pl

WYBIERZ
Zadania z matematyk dla klasy 5 i 6 do samodzielnej nauki przygotowane przez
panią mgr A. Dubis

WYBIERZ KLASĘ
Zadania z języka niemieckiego dla klasy 7 i 8 do samodzielnej nauki przygotowane przez panią mgr M. Źrebiec-Fuk
KLASA 7
KLASA 8
Zadania z geografii dla klasy 5, 6, 8 do samodzielnej nauki przygotowane przez
panią mgr K. Palacz

KLASA 5
KLASA 6
KLASA 6
KLASA 8
KLASA 8
Zadania z matematyk dla klasy 5 i 6 do samodzielnej nauki przygotowane przez
panią mgr A. Dubis

WYBIERZ KLASĘ
Zadania z historii i wos do samodzielnej nauki przygotowane przez
panią dr W. Michnal

WYBIERZ KLASĘ
Zadania z matematyki dla klas 5 - 8 do samodzielnej nauki przygotowane przez
panią mgr A. Dubis

WYBIERZ KLASĘ
Materiały do samodzielnej nauki z informatyki
Klasa IV - Sterujemy duszkiem po ekranie
Klasa V - Zadania projektowe – Baltie i Scratch
Klasa VI - Zabawy z algorytmami
Klasa VII - Komórka, adres, formuła
Klasa VIII - Więcej o pracy w arkuszu kalkulacyjnym
WYBIERZ KLASĘ
Zachęcamy do zapoznania się ze stroną www.gov.pl/zdalnelekcje. Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu.
WYBIERZ KLASĘ
ECM-Lusławice
Pogoda na dziś
Akademia Judo
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło