Flagi państw europejskich

Co wspólnego mają flagi państw europejskich z ułamkami zwykłymi?

Odpowiedzi na to pytanie podjęli się uczniowie klasy czwartej.

27 kwietnia 2023 r. podczas lekcji matematyki uczniowie oglądali flagi państw europejskich, kolorowali flagi wybranych państw. Udowodnili, że większość flag składa się z trzech kolorowych pasów – pionowych lub poziomych. Te flagi przyporządkowali do ułamka . Flagę Polski zdecydowanie przyporządkowano do ułamka .

Uczniowie powtórzyli dodawanie ułamków zwykłych.

Następnie, wykorzystując maszynę do szycia, zakupioną w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” i kolorowe wstążki czwartoklasiści uszyli flagę Polski oraz Francji i Holandii.