Projekt - N P R C

„Temu, kto lubi książki,

nigdy nie zabraknie

wiernego przyjaciela.”

 

 

 

 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025

W naszym przedszkolu realizowany jest Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, którego celem jest rozwijanie zainteresowań dzieci przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych dla dzieci w wieku od 3 – 6 lat.

W ramach programu nasze przedszkole uzyskało wsparcie finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1 500 złotych. Udział w programie możliwy był dzięki wsparciu Gminy Dębowiec, która przekazała 20% wkładu własnego na realizację tego zadania. Całkowity koszt realizacji zadania to 1 875,00 zł.

Dzięki udziałowi w Programie biblioteka przedszkolna wzbogaciła swój księgozbiór o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników. Zakupy książek konsultowane były z dziećmi, nauczycielami i rodzicami. Dotacja będzie rozliczona w 2023 roku, a działania promujące czytelnictwo trwać będą przez cały rok szkolny 2023 / 2024.

Nowe książki czekają na czytelników.

 

Artykuły