Kadra

L.P Nauczyciele Nauczane przedmioty
1. DYREKTOR
mgr Ewa Strugała
edukacja wczesnoszkolna, matematyka
2. mgr Agnieszka Machowska język polski, doradztwo zawodowe
3. dr Wioleta Michnal historia
4. mgr Wioletta Budziak edukacja wczesnoszkolna
5. mgr Agata Polar edukacja wczesnoszkolna
6. mgr Małgorzata Krok język angielski
7. mgr inż. Elżbieta Spólnik przyroda, biologia
8. mgr Barbara Betlej wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie
9. mgr Teresa Obrzód wychowanie przedszkolne
10. mgr Magdalena Borowska matematyka
11. mgr Radosław Wcisło wychowanie fizyczne
12. mgr Piotr Buczyński religia, informatyka, technika
13. mgr Joanna Michnal fizyka
14. mgr Magdalena Źrebiec-Fuk język niemiecki
15. mgr inż. Magdalena Mastej chemia
16. mgr Jolanta Otrębska zajęcia indyw. - logopeda
17. mgr Joanna Dziadosz zajęcia indyw. - tyflopedagog, pedagog specjalny
18. mgr Barbara Kopa zajęcia indyw. - surdopedagog
19. mgr Małgorzata Grotkowska-Uliasz edukacja dla bezpieczeństwa
20. mgr Urszula Opałka plastyka, muzyka
21. mgr Elżbieta Wolanin geografia, biblioteka, zajęcia świetlicowe
22. ks. mgr Marian Drozd religia
23. mgr Anna Mikołajczyk pedagog szkolny